Skip to content

"Biobränsle bättre än flygskam"

Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. Här ingår Jönköping Airport tillsammans med 32 andra flygplatser i Sverige.

Titta gärna på SRFs senaste film för att få kunskap om flyget och den klimatdebatt som idag råder.
Istället för att ha flygskam kan nu alla resenärer köpa biobränslen och minska utsläppen från sin egen flygning.
SRF visar på den nu pågående omställningen till ett fossilfritt flygande.