Skip to content

BRA lägger ner linjen från Jönköping till Stockholm-Bromma.

Flygbolaget BRA har beslutat att lägga ner linjen mellan Jönköping och Stockholm-Bromma. Trafiken till huvudstaden upphör från och med midsommar. Anledningen till beslutet meddelar BRA är för få passagerare och dålig lönsamhet.

Nedläggningen är en del i ett större sparpaket som flygobolaget nu har jobbat fram för att möta marknadsläget inom inrikesflyget med minskad efterfrågan, kraftiga kostnadsökningar genom flygskatt, stigande priser på flygbränsle, svag kronkurs, höjda flygplatsavgifter och "flygskam" ovanpå det.

Läs mer om beslutet i BRAs pressmeddelande här.