Skip to content

En flygande start på 2022!

Fraktflygplan lossas på gods vid Jönköping Airport
Stor ökning av Ad-hoc frakt under januari.

Januari blev en stark månad siffermässigt för Jönköping Airport. Att passagerarsiffrorna är över 700% bättre än motsvarande siffra föregående år, är inte så förvånande mot bakgrund av att chartertrafiken nu kommit igång igen. 2021 lyfte inga charterflyg till solen från flygplatsen förrän i oktober månad. Vad som däremot sticker ut i statistiken är den hanterade fraktvolymen under årets första månad.

Sammanlagt hanterades 227 ton gods, en ökning med 11% jämfört med motsvarande siffra föregående år. Av dessa utgjordes hela 29 ton gods av ad hoc-frakt, det vill säga icke planerad trafik. Det kan jämföras med siffran för hela förra året, då sammanlagt 40 ton gods hanterades vid ad hoc-flygningar. Sett till rörelser uppgick antalet ad hoc-frakt till 60 stycken.

-Riktigt glädjande siffror för oss. Det här visar på att vi är en smidig och tillgänglig flygplats mitt i Skandinavien som snabbt kan hantera dessa extraflyg. I takt med att fler flygbolag, flygmäklare, fraktbolag m fl upptäcker dessa fördelar kommer vi sannolikt också kunna se ökade volymer, säger Henrik Älverdal Kommersiell chef för Jönköping Airport.

Just snabbhet och flexibilitet är avgörande faktorer i ad hoc-sammanhang. Godsets karaktär gör det väldigt tidskritiskt och då är det en fördel om flygplatsen kan agera snabbt på en förfrågan. Att flygplatsen dessutom är bemannad så gott som dygnet runt gör att man kan ta emot extraflyg i princip närsomhelst.

Ett av de bolag som ofta nyttjat Jönköping Airport den senaste tiden är ITS Independent Transport. Så här säger Marcus Strandman, Airfreight TimeCritical Manager på bolaget, om orsaken till det:
-Jönköpings flygplats har visat oerhört stor flexibilitet och varit väldigt tillmötesgående. Detta tillsammans med en väldigt smidig hantering och enkel kommunikation gör det till ett självklart val för oss och våra kunder i samband med ad hoc-charters att försöka styra dem till Jönköpings Flygplats, förklarar Marcus.