Skip to content

Jönköping Airport föreslås som beredskapsflygplats

Pågående förflyttning av patient mellan flygplan och ambulans.

För att säkerställa tillgängligheten till flygplatser med beredskap att ta emot samhällsviktiga flygtransporter har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att se över beredskapsflygplatserna. I rapporten föreslår Trafikverket att de idag tio ordinarie beredskapsflygplatserna utökas till totalt 22 stycken.

I slutrapporten som nu överlämnats till regeringen föreslår Trafikverket inga ytterligare flygplatser till de 22 som förts fram i delrapporten från i somras. De synpunkter som framkommit i samverkan föranleder inte någon justering av tidigare inlämnade förslag på permanenta beredskapsflygplatser.

De 12 nya beredskapsflygplatser som föreslås är Jönköping, Karlstad, Kiruna, Linköping-Malmen, Lycksele, Mora, Skavsta, Uppsala-Ärna, Örebro, Trollhättan-Vänersborg, Växjö och Kristianstad.

Parallellt med utredningen har Trafikverket sedan december 2020 utsett ett antal temporära beredskapsflygplatser, däribland Jönköping Airport är en av de utsedda.

Länk till pressmeddelande från Trafikverket hittar du här.