Skip to content

Jönköping Airport föreslås som beredskapsflygplats 2023

Trafikverket får i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser med 27 utpekade flygplatser att vara beredskapsflygplatser under 2023, varav Jönköping Airport är en av dessa. Infrastrukturdepartementet skriver i ett pressmeddelande att beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvaret. Flygplatserna ska kunna ta emot samhällsviktiga lufttransporter dygnet runt.

Med anledning av bland annat coronapandemin finns det 27 beredskapsflygplatser i Sverige. Regeringen ser att det fortsatt finns ett behov av god tillgång till samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, till exempel ambulansflyg, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och andra aktörer inom krisberedskap och totalförsvaret.

– Det nuvarande säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde understryker behovet av beredskapsflygplatser, bland annat utifrån totalförsvarets behov men även för att säkra samhällsviktig luftfart för till exempel ambulansflyg, brandflyg och räddningstjänst, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen avser därför att i nästa vecka besluta om uppdrag till Trafikverket att ingå överenskommelser med nedan angivna flygplatser om att det ska vara beredskapsflygplatser under 2023. Notera att de föreslagna beredskapsflygplatserna för 2023 endast gäller under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag för utgiftsområde 22.

– Vi välkomnar Regeringens besked, som är positivt för oss och en viktig signal om att Jönköping Airport har en stor samhällsviktig betydelse. Att vi med kort varsel kan öppna upp flygplatsen för exempelvis ett ambulansflyg eller en organtransport skapar trygget för invånarna i vår region, säger Sofie Hagman VD för Jönköping Airport.

Ambulansflyg parkerat på uppställningsplats. Ambulans uppbackat mot flygplanet för i-/urlastning av patient.

Tre nya beredskapsflygplatser

Sverige har idag 10 permanenta beredskapsflygplatser och 17 tillfälliga. Jönköping Airport tillhör den senare kategorin. Tre av de tillfälliga tas bort nästa år - Norrköping, Eskilstuna och Skövde - samtidigt som tre nya tillkommer: Halmstad, Skavsta och Västerås. Målet är enligt infrastrukturministern att ha en bättre geografisk spridning med en beredskapsflygplats i varje län.

De 27 beredskapsflygplatserna 2023 är:
Kiruna flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Örnsköldsviks flygplats, Mora-Siljan flygplats, Borlänge flygplats, Karlstads flygplats, Örebro flygplats, Västerås flygplats, Skavsta flygplats, Trollgättan-Vänersborgs flygplats, Linköping-Saab flygplats, Jönköpings flygplats, Växjö-Kronobergs flygplats, Kalmar flygplats, Halmstad flygplats, Kristianstad-Österlens flygplats, Gällivare flygplats, Luleå flygplats, Umeå flygplats, Sundsvall-Timrå flygplats, Åre-Östersund flygplats, Stockholm-Arlanda flygplats, Visby flygplats, Göteborg-Landvetter flygplats, Ronneby flygplats och Malmö-Sturup flygplats.

Källa: Regeringskansliet