Skip to content

Jönköping Airport HUB för transport av Coronatester

Jönköping Airport har blivit en HUB för södra Sverige och transporter av Coronatester. Det var den 15 december förra året som laboratorieföretaget Eurofins började flyga Coronatester från Jönköping till tyska Augsburg. Avgångarna sker tidig morgon, tisdag till söndag och beräknas pågå så länge det finns ett behov.

Anledningen till varför man flyger tester ut ur Sverige förklaras av Henrik Jonsson, VD för Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB i en kommentar:
– Det har varit brist på laboratoriekapacitet för Coronatester under en längre tid i Sverige under den pågående pandemin och vi såg då möjligheten att hjälpa Sverige ur krisen genom att erbjuda analyskapacitet från ett av våra laboratorier i Europa som utför Covid-19 analyser i mycket stor skala. Med detta volymtillskott kan vi dubbla den totala analyskapaciteten för Sverige och det känns fantastiskt!

Geografiskt läge och erfarenhet av fraktflyg

Coronatesterna samlas in och ankommer till Jönköping med bil varje natt från Stockholm, Göteborg och Malmö. Jönköping Airports geografiska läge och erfarenhet från att regelbundet hantera fraktflyg nämner flygplatsens Marknadschef, Henrik Älverdal som bakomliggande faktorer till varför man nu hanterar dessa avgångar.

– Dels det, men också att vi har fortsatt att vara en öppen flygplats med verksamheten igång och med i princip oförändrad kapacitet sedan pandemins utbrott. Här får vi ännu en bekräftelse på den samhällsnytta Jönköping Airport bidrar med. Inte minst i dessa tider har det blivit extra tydligt vad en fungerande infrastruktur har för betydelse. Strax före julhelgen utsågs vi dessutom till temporär beredskapsflygplats efter att Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att förhandla och skriva avtal med ytterligare ett antal regionala flygplatser. Avtalet, som sträcker sig till den 31 mars 2021, kan förlängas vid behov och gör att vi nu närsomhelst kan öppna upp och ta emot samhällsnyttiga transporter, till exempel ett ambulansflyg, utvecklar Henrik.

Frakt- och ambulansflyg varje vecka

2020 var ett år som annars präglades av coronapandemin och uteblivna passagerarflyg. Däremot har fraktverksamheten på Jönköping Airport rullat på och nu alltså sett en ökning.

Flygplatsen har utöver sin fraktverksamhet även haft öppet för just samhällsnyttiga flygtransporter i form av organtransporter, ambulansflyg, militärflyg, polisflyg och brandflyg.

– Under året hanterade vi sammanlagt hela 80-90 rörelser med ambulansflyg. Vid flera av dessa transporter är tiden så avgörande att möjligheten att flyga till och från Jönköping kan innebära en skillnad på liv och död för patienten, säger Henrik Älverdal i en avslutande kommentar.