Skip to content

Jönköping Airport som testarena för Husqvarna AB

Husqvarna AB genomför sedan en tid ett gemensamt testprojekt för autonoma system, tillsammans med oss. I korthet går det ut på att en satellitstyrd gräsklippare tar hand om klippningen av flygplatsens gräsrullbana.

"Om vi inte hade tillgång till Jönköping Airport hade Husqvarna AB haft svårare att utveckla våra system. Jönköping Airport är idag en viktig referensinstallation av autonoma system, som vi vill använda för att sätta våra koncept inför en internationell lansering" - Adam Tengblad, Director Emerging Business, Husqvarna Group.

Målet inför 2021 är att utveckla projektet ytterligare till att omfatta fler gräsytor inne på flygplatsområdet.

Särskilt TACK till Husqvarna och Mediaspjuth för filmproduktion.