Skip to content

Jönköping Airport upphandlar bioflygbränsle

Jönköping Airport har tillsammans med klimatprojektet Grön Flygplats och fem andra regionala flygplatser genomfört en gemensam upphandling av bioflygbränsle.

Dagens flygmotorer har redan kapacitet att flyga med 50% inblandning av bioflygbränsle i tanken, men det är tillgången på förnybar råvara som är den mest brådskande frågan idag. Flera av medlemsflygplatserna i Grön Flygplats har i en gemensam upphandling säkrat tillgången till bioflygbränsle.

– Det här ger oss en möjlighet att erbjuda både flygbolag och passagerare grönt bioflygbränsle och underlätta omställningen för ett mer klimatsmart och hållbart flyg, säger Mattias Hörberg, t f VD för Jönköping Airport.

Pågående tankning av flygplan
Pågående tankning av flygplan

Vill se mer uppblandning i tankarna
Idag finns förslag från regeringen om reduktionsplikt för biobränsle för flyg. Det innebär att allt flyg måste ha en viss procent inblandad förnybar råvara i allt bränsle. Andelen inblandning börjar på 1% för 2021, för att ökas till 30% till år 2030. Grön Flygplats tycker att reduktionsplikten är ett steg i rätt riktning, men hade gärna sett högre ambitioner med större krav på inblandning av biobränsle.

– Vi på Grön Flygplats tycker att det är viktigt att det produceras mer biobränsle och vi hoppas att vår upphandling kan öka tillgången av bioflygbränsle för flygplatserna framöver, säger Mari Torstensson, Projektledare Grön Flygplats.

Upphandlingen tecknades med Air BP och sträcker sig tre år framåt. De sex flygplatser som anslutit sig är Jönköping, Kalmar-Öland, Skellefteå, Trollhättan-Vänersborg, Ängelholm-Helsingborg och Örnsköldsvik. Det är möjligt för fler regionala flygplatser att ansluta sig till avtalet. Kommuner, regioner och företag kommer även att kunna ansluta sig till avtalet hos sin flygplats, för att säkra utsläppsreducerade resor för sina medarbetare. Grön Flygplats tillsammans med de regionala flygplatserna har ställt krav på en omfattande dokumentation och spårbarhet hur bränslet produceras och transporteras.

Fakta Grön Flygplats
Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskat avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF). Vi jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Genom Grön Flygplats skapas möjligheterna att tanka fossilfritt flygbränsle och att ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Med Grön Flygplats bidrar SRF både till att målen ska nås och även till att förstärka arbetet med att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet på marken minskar.

Grön Flygplats är ett treårigt projekt som fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under projekttiden kommer SRF att samarbeta med många externa aktörer för att skapa förutsättningar för det hållbara resandet och möjliggöra att nya smarta produkter och tjänster skapas. Grön Flygplats driver på utvecklingen för att få fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg genom att få fler att köpa biobränsle och deltar i projekt som driver på utvecklingen av el- och hybridflygplan. Resan mot framtiden startar med Grön Flygplats!

Dessa flygplatser ingår i projektet Grön Flygplats: Arvidsjaur, Borlänge, Gällivare, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Höga kusten, Jönköping, Kalmar Öland, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lycksele, Mora-Siljan, Norrköping, Pajala, Skellefteå, Stockholm-Västerås, Sundsvall-Timrå, Torsby, Trollhättan-Vänersborg, Vilhelmina, Växjö, Ängelholm-Helsingborg, Örebro, Örnsköldsvik.

Vid frågor, kontakta:
Mattias Hörberg, t f VD Jönköping Airport 036-31 12 01 mattias.horberg@jkgairport.se
Mari Torstensson, Projektledare Grön Flygplats, 070-819 21 37 mari.torstensson@flygplatser.se