Skip to content

Jönköping Airport utvecklar sin grafiska profil

Under årets första månader har ett arbete pågått med att byta ut flygplatsens grafiska profil. Det har renderat i en ny logga, nytt wordmark och en ny tagline. Samtidigt pågår arbetet för fullt med att göra om hemsidan, som beräknas vara klar till sommaren. Framtagningen av den nya profilen har gjorts tillsammans med den lokala kommunikationsbyrån Grand Public.

Den nya loggan består av tre omlott liggande trianglar. Två gröna och en i mitten blå triangel. Föreställer den något kan man fråga sig? ”Det är egentligen upp till betraktaren att avgöra. Det finns en grundtanke om en imaginär fjäril men det skulle lika gärna kunna vara ett pappersflygplan eller Vättern omgiven av dess omkringliggande branter”, berättar Henrik Älverdal, Marknadschef för Jönköping Airport.

Orsaken till själva bytet är att man behöver stärka sitt varumärke och bli tydligare i sin kommunikation. En marknadsundersökning som Jönköping Airport gjorde i höstas visade att man med den gamla profilen var alltför spretig och anonym. Den gamla loggan kunde dessutom ibland upplevas svår att arbeta med i annonsproduktion med mera.

Vad vill ni säga med ”Close to you. And the world” eller som i den svenska översättningen heter; ”Nära dig. Och världen”? ”Jönköping Airport är för de flesta i vårt upptagningsområde också den närmaste flygplatsen. Vi upplevs ofta även som personliga i förhållande till storflygplatserna, därav Close eller Nära. Att man dessutom på ett enkelt och smidigt sätt kan ta sig ut i världen på samma sätt som världen kan komma till Jönköping gör att man också kommer världen närmare”, förklarar Älverdal.

Jönköping Airport's new logo
Ny logotyp

Vid frågor, kontakta:
Henrik Älverdal, Marknadschef Jönköping Airport 036-31 12 08 henrik.alverdal@jkgairport.se
Rony Forsberg, VD Jönköping Airport 036-31 12 01 rony.forsberg@jkgairport.se

Jönköping Airport AB