Skip to content

Nattflygningar

Rund måne på svart natthimmel
Tillfälliga nattflygningar genomförs just nu

Om du lagt märke till att det flygs över Jönköping/Huskvarna nattetid kan du läsa varför här.
Volflight tillsammans med Termisk Systemteknik AB och flertalet energibolag utför nämligen termografisk fotografering av fjärrvärmenäten för att hitta läckor i systemet.

Dessa flygningar måste utföras på natten under vintertid då temperaturskillnaden mellan det läckande varmvattnet och marken är som störst så att kontrasten blir tillräckligt hög för att identifiera läckorna.

Läckor i fjärrvärmesystem är vanligt då det ofta är gamla rör som med tiden börjat läcka på grund av rost. Rosten tillsammans med ett vattentryck uppåt 10 bar kan snabbt medföra att dessa läckor blir en gejser som i sin tur kan leda till en katastrof där människor kan komma till allvarlig skada. Ett exempel på detta är olyckan i Lund 2015 där en person omkom och flera skadades.

Denna metod för att inspektera fjärrvärmenätet är bevisligen det mest effektiva. Man får en helhetsbild över nätet och läckorna som identifieras kan snabbt åtgärdas av energibolagen.

Vi hoppas på din förståelse för att arbetet måste göras för att garantera driftssäkerhet i värmesystemet och undvika framtida olyckor.

Läs mer på Volflights hemsida