Skip to content

Nu tas första spadtaget i Jönköping Airports utbyggnad

Första spadtaget för Jönköping Airport utbyggnadsprojekt är taget
Rony Forsberg VD Jönköping Airport, Ann-Marie Nilsson Kommunstyrelsens ordförande (C) och Thomas Bäuml Styrelseordförande Jönköping Airport, tar det första spadtaget för Jönköping Airports utbyggnadsprojekt under måndagen.

I juni 2018 sa Kommunfullmäktige i Jönköping ja till Jönköping Airports planer på utbyggnad. Idag togs så det symboliska första spadtaget i detta arbete av Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C), Jönköping Airports styrelseordförande Thomas Bäuml och Jönköping Airports VD Rony Forsberg.

-Det handlar om att få en flygplats som är konkurrenskraftig, där flygbolagen vill trafikera, säger Rony Forsberg, VD för Jönköping Airport.

Rent konkret kommer man att bl a flytta det nuvarande driftområdet. Ny plats blir utmed södra delen av landningsbanan medan det gamla området rivs och bereds plats för exempelvis nya hangarbyggnader. Hela bränsleanläggningen flyttas också den till det nya driftområdet, där man även förbereder för att kunna leverera biobränsle åt flygbolagen.

Dessutom kommer man bygga vändzoner i varje ände av landningsbanan, bredda taxibanan in till plattan och angöra nya uppställningsplatser för att uppgradera sig till en 4E-flygplats. Det innebär att man då kommer kunna ta ner större flygplan än vad som är möjligt idag.

-Vi ser en tendens att man flyger allt längre bort och då behövs större maskiner. Ska Jönköping kunna fortsätta att erbjuda exempelvis charterdestinationer är denna satsning helt nödvändig, fortsätter Forsberg.

Rony Forsberg beskriver också att en utbyggnad är betydelsefull för fraktflyget, som idag går helt fullastade.

-Skall Jönköping fortsätta att utvecklas som ett logistiknav så är det viktigt att vi även kan erbjuda möjligheten att flyga med större flygplan – och inte minst med tanke på den starka utvecklingen inom e-handeln.

En ny milstolpe
1961 byggdes Jönköping Airport på dess nuvarande plats. 30 år senare, 1991 byggdes en helt ny terminalbyggnad.
Utbyggnaden 2019 blir en tredje milstolpe i flygplatsens historia och Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping, Ann-Marie Nilsson (C), uttrycker även hon betydelsen av en konkurrenskraftig flygplats:

-I den framtagna visionen ”Jönköping 2030” är ett av delmålen att Jönköping ska vara södra Sveriges nav som har goda kommunikationer med omvärlden, säger Nilsson.

Kostanden för den första etappen beräknas uppgå till knappt 30 miljoner kronor och beräknas stå klar i november 2019.

Vid frågor, kontakta:
Rony Forsberg, VD Jönköping Airport
Tel: +46 36-31 12 01
E-post: rony.forsberg@jkgairport.se

Henrik Älverdal, Marknadschef Jönköping Airport
Tel: +46 36-31 12 08
E-post: henrik.alverdal@jkgairport.se