Skip to content

September, en positiv månad för flygfrakten

Containerlastning av gods pågår
Containerlastning av gods pågår

När statistiken för September månad sammanställts kan det konstateras att det blev den bästa månaden hittills i år för flygfrakten på Jönköping Airport. Sammanlagt hanterades 285 ton gods, vilket kan jämföras med 262 ton föregående år. En ökning med 9%. Faktum är att man får backa ända till oktober 2019 för att hitta ett högre tal. Då noterades 307 ton för månaden.

Totalt för helåret är nivåerna 6% sämre jämfört med föregående år. Marknadschef Henrik Älverdal ger sin syn på tänkbara orsaker:
-Framförallt hade vi ett sämre Q1 jämfört med 2019. Detta har vi till stor del hämtat hem under Q2 och Q3. Att vi nu ser så höga volymer tror jag beror på att mycket av den typ av gods vi mestadels hanterar, har inte påverkats negativt av Coronapandemin. Reservdelar till fordonsindustrin och sjukvårdsutrustning behövs hela tiden medan e-handelsvarorna snarare bara ökar. Så länge många befinner sig hemma mer än man kanske brukar och har tid och möjlighet att handla på nätet istället för i butik, kommer det hålla i sig.