Skip to content

Soldater från Göta Ingenjörregemente Ing 2 återvände hem från Afghanistan

Efter sex månader i Afghanistan landade ikväll FS 40 här på Jönköping Airport. De togs emot av chefen på Ing 2 tillsammans med regementsförvaltaren och officersvakt.

Chef Ing 2 Michael Ginér:
”FS 40, välkomna hem!
Det är med stolthet som jag i dag tagit emot förbandet på Jönköpings flygplats. Vi gläds med våra kamrater och deras familjer att FS 40 nu är åter i Sverige efter en väl genomförd insats i Afghanistan. Tack för er insats! När FS 40 lämnade Afghanistan och roterade hem till Sverige innebar det att den svenska flaggan halades efter nästan 20 års svensk militär närvaro i Afghanistan. Ing 2 har under många av dessa 20 år bidragit till eller ansvarat för kontingenterna. I dag när den svenska insatsen i Afghanistan är avslutad och förbandet landat i Sverige går mina tankar särskilt till minnet av de stupade och sårade svenska soldaterna i Afghanistan och deras närstående.”

Planet eskorterades av Jas 39 Gripen.

Välkomna hem!