Gå till innehåll

Jönköping Airport får förlängt uppdrag som temporär beredskapsflygplats

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att månadsvis förhandla och ingå överenskommelser med Jönköping Airport och 16 andra flygplatser om fortsatt temporär beredskap, som längst till och med den 30 september 2021. Det var i december förra året som Trafikverket fick uppdraget första gången och som nu återigen förlängs med tre månader. Detta som ett led i att säkra tillgången till samhällsviktiga transporter under pandemin.

Den pågående pandemin innebär att det nationella nätet av beredskapsflygplatser även fortsatt behöver kompletteras med temporära beredskapsflygplatser. Överenskommelserna ska innebära att flygplatserna dygnet runt ska hålla en beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för hälso- och sjukvården, t.ex. ambulansflyg.

Jönköping Airport välkomnar uppdraget och är överens med Trafikverket om en förlängning:
-Det här är ett viktigt och hedersamt uppdrag för flygplatsen. Trots att vi nästan inte haft några passagerarflyg under hela pandemin har vi sett ett behov av att hålla flygplatsen öppen för just samhällsviktiga transporter. Exempelvis kan nämnas att vi under årets fyra första månader hanterat inte mindre än 33 rörelser inom kategorin ambulanstransporter. Under samma period uppgår samtliga samhällsviktiga transporter till hela 301 rörelser, säger Henrik Älverdal Marknadschef för Jönköping Airport.

Ambulans och flygplan uppställda på Jönköping Airport

Uppdraget avser följande flygplatser: Kiruna, Lycksele, Skellefteå, Örnsköldsvik, Mora, Borlänge, Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Skövde, Trollhättan, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar och Kristianstad flygplats.

Länk till pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.