Gå till innehåll

Jönköping Airport i beredskap även 2022

Pågående förflyttning av patient mellan flygplan och ambulans.
Pågående förflyttning av patient mellan flygplan och ambulans.

För att tillgodose behov av samhällsviktiga flygtransporter ger regeringen Trafikverket i uppdrag att omgående förhandla och ingå överenskommelser med totalt 27 flygplatser om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2022, däribland Jönköping Airport.

– Vi behöver fortsatt upprätthålla temporära beredskapsflygplatser så att samhällsviktiga transporter som ambulansflyg fortsatt kan starta och landa i hela landet. Därför förlänger regeringen uppdraget till Trafikverket, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Sedan december 2020 har regeringen inrättat 17 temporära beredskapsflygplatser, tillsammans med de 10 ordinarie beredskapsflygplatserna. Beredskapsflygplatserna ska dygnet runt kunna ta emot samhällsviktiga flygtransporter för bland annat hälso- och sjukvården, till exempel ambulansflyg, samt för räddningstjänsten, kustbevakningen, brandflyget och totalförsvaret.

– Den samhällsnyttiga trafiken ser vi som ett väldigt viktigt och ärofyllt uppdrag. Vi kan också konstatera att vi redan i oktober hade haft fler antal röresler i år jämfört med föregeående i katergorin för samhällsnyttigt flyg. Det rör sig i genomsnitt om en sådan flygrörelse om dagen, säger Jönköping Airports Marknadschef Henrik Älverdal.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att omgående förhandla och ingå överenskommelser med nedan angivna flygplatser om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2022. Avtalen ska gälla som längst till och med den 31 december 2022.

Uppdraget avser flygplatser i Kiruna, Lycksele, Skellefteå, Örnsköldsvik, Mora-Siljan, Borlänge, Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Skövde, Trollhättan-Vänersborg, Norrköping, Linköping (Saab), Jönköping, Växjö, Kalmar och Kristianstad.