Gå till innehåll

Region Jönköpings Län kan bli delägare i flygplatsen

Jönköping Airport flygplatsterminal

Region Jönköpings län kan komma att gå in som delägare med 50 procent av aktierna i Jönköpings flygplats. En majoritet i regionfullmäktige beslutade den 7 december att fortsätta processen för ett delägarskap med Jönköpings kommun genom det kommunala bolaget Jönköping Airport AB.

Som bakgrund till Regionens inriktningsbeslut ligger en förfrågan från flygplatsens nuvarande ägare, Jönköpings Kommun, om ett delat ägarskap. Syftet har varit att hitta en gemensam väg för att utveckla flygverksamheten utifrån ett regionalt perspektiv.

Detta innebär ett ekonomiskt åtagande för Regionen, men också möjligheter. För Region Jönköpings län är det mycket viktigt att engagemanget i Jönköpings flygplats genomsyras av en utveckling mot en miljömässigt hållbar verksamhet i enlighet med det program för hållbar utveckling som finns.

Regionstyrelsen får nu i uppdrag att föra fortsatt dialog med Jönköpings kommun i ärendet och fatta kompletterande beslut för att genomföra aktieförvärvet.