Gå till innehåll

Soldater lyfte mot Afghanistan

Soldater från Göta Ingenjörregemente Ing 2 lyfte i måndags från Jönköping Airport mot uppdrag i Afghanistan. På plats fanns officersvakt och regementschefen från Ing 2 som önskade dem lycka till.

Soldater från Göta Ingenjörregemente i ceremoni på Jönköping Airport innan de lyfter mot Afghanistan.
Officersvakt och regementschefen önskar soldaterna lycka till.
Soldater från Göta Ingenjörregemente i ceremoni på Jönköping Airport innan de lyfter mot Afghanistan.
Regementschefen önskar soldaterna lycka till innan de kliver ombord planet.
Soldater från Göta Ingenjörregemente Ing 2 boardar planet till Afghanistan.
Soldater från Göta Ingenjörregemente Ing 2 boardar planet till Afghanistan.