Gå till innehåll

Vindkraft, master och andra hinder

Den som planerar att sätta upp ett vindkraftverk, mast eller annat hinder av något slag måste ansöka om tillstånd. Först beställer man en flyghinderanalys från LFV som informerar den ansökande och berörda flygplatser om resultatet. Efter att analysen är klar kontaktas berörda flygplatser för att få ett godkännande. Jönköping Airport AB tar ut en avgift för flygplatsens egen analys och bedömning:

Kontroll inför uppförande av vindkraftverk:

Flygplatsens undersökning inklusive en första kontroll mot hinderytor, procedurområden och påverkan på regularitet och utvecklingsmöjligheter. Flygplatsens yttrande på begäran.

*Ytterligare analys och eventuella åtgärder och publiceringar till följd av etableringen inkluderas ej.
SEK 1700 exkl moms

Kontroll och analys vindkraftverk, master och andra hinder:

Hinderkontroll – rörliga hinder

Flygplatsens undersökning inklusive sammanställning av nödvändiga position- och höjddata samt kontroll mot flygplatsens hinderytor. Beslut och publicering för luftfarten i IAIP vid behov.
SEK 3400 exkl moms

Hinderanalys – rörliga hinder

Hinderkontroll enligt ovan samt analys av procedurer med justering av operativa minima om tillämpligt. Beslut och publicering för luftfarten i IAIP vid behov.
SEK 5900 exkl moms

För mer information om rutiner gällande Jönköping flygplats kontakta gärna oss.
E-post: info@jonkopingairport.se