Gå till innehåll

Hållbar flygplats

Sedan 2019 är Jönköping Airport delaktig i EU-projektet "Grön Flygplats" som är ett fyraårigt klimatprojekt som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande.

Visionen är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF). Projektet jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045.
Jönköping Airport deltar aktivt i projektets arbetsgrupp.

Projekt Grön Flygplats miljömål 2018-2023 för SRFs 34 regionala flygplatser är följande:

ENERGI
Minska energianvändning med 6%. Det innebär en minskning med 2 392 MWh.

CO2
Minska koldioxidutsläpp med 49%. Detta innebär en minskning med 877 ton koldioxid.

AVFALL
Minska mängden osorterat avfall med 14%. Detta innebär en minskning med 47,5 ton.


Se Grön Flygplats webinarium från den 18 maj 2021 om Flygplatsernas gröna omställning:


På lokal nivå arbetar Jönköping Airport med en åtgärdsplan för en minskning av CO2-utsläppen samt el- och värmeförbrukning.

Flygplatsen har arbetat aktivt genom åren för att minska sin miljöpåverkan. Under en tio årsperiod har vi lyckats med att:

  • Minskat vår egen elförbrukning med 45 %
  • Minskat vår egen värmeförbrukning med 25 %
  • Minskat våra CO2-utsläpp med 99,9 %

Här följer några exempel på åtgärder:
Många av våra fordon är eldrivna, de övriga använder EcoPAr Bio 100 som tillverkas av slakteriavfall och oljeväxter. Detta bidrar till att flygplatsen nästan är klimatneutral i vår egen verksamhet. Några mindre åtgärder återstår de närmaste året.

Laddningsstolpar för elbilar finns på plats sedan 2017 i samarbete med Mer

Vi har installerat LED-belysning på hela flygplatsparkeringen, uppställningsplatser för flygplanen samt i den stora hangaren.

I samarbete med Jönköping Energi har vi installerat en 200kW-anläggning med solceller på hela terminaltaket. Det är en av de större anläggningarna i länet och bidrar med ca 25 % av flygplatsens totala elförbrukning.

I ovan film berättar vi om vårt samarbete med Jönköping Energi, vilka åtgärder vi gjort och vad vi har som mål att kunna göra framöver.
Stort TACK till Mediaspjuth för filmproduktion.