Gå till innehåll
Ambulanflyg har landat med patient som får åka vidare med en ambulans till sjukhus

Samhällsnyttigt flyg

Flygplatsen utgör en viktig samhällsfunktion, något som blivit än tydligare under Coronapandemin. Trots frånvaron av passagerarflyg har flygplatsen fortsatt att vara öppen. Detta för att kunna hantera allt från organtransporter, ambulansflyg och brandflyg till militärtransporter och polisens helikoptrar. Dessutom ankommer regelbundet utrustning med fraktflygen som levereras till sjukhusen i regionen.

För att beskriva denna del av vår verksamhet publicerar vi här ett antal filmer som beskriver just detta.


Brandflyget

Så här säger Göran Melin, bitr. Räddningschef, Räddningstjänsten Jönköping:

"Vi har ett mångårigt samarbete, det går nog tillbaka 40 år i tiden, med flygplatsen. En del är att flygplatsen är utgångspunkt för vår skogsbrandsbevakning när det är högrisk i skog och mark. En annan del i samarbetet är att flygplatsen har tillgång till en hel del katastrofutrustning, alltså särskilt stor och avancerad släckutrustning, som samhället i övrigt också har haft glädje av vid ett antal tillfällen. Sist men inte minst, bedriver vi övningsverksamhet tillsammans och har en gemensam övningsplats"


Frakten

Jönköping Airport har utvecklats till ett av de viktigaste fraktnaven i Sverige tack vare det geografiska läget med utmärkta anslutningsmöjligheter och möjligheten att erbjuda en helhetslösning för frakthantering på flygplatsen. Fraktverksamheten på Jönköping Airport är en viktig del i regionens strävan att utveckla regionen till ett nationellt och internationellt logistikcentrum. Gods som skickas är bl.a. livsviktiga försändelser till sjukvården och idskritiska reservdelar till fordinsindustrin som når sina mottagare snabbt.

Så här säger Ulrik Find, VD DANX Group Sverige:

”Jönköping som ort ligger fantastiskt till. Det är navet för all logistikverksamhet för oss i hela Norden”


Blåljusflyget

Jönköping Airport gör skillnad.
Så här säger Pelle Lindquist på Polisflyget, Göteborg, om flygplatsens samhällsnytta:

”För våran del är det av jättestor betydelse att vi har bränsle, att vi kan tanka någonstans, och där fyller Jönköpings flygplats en väldigt viktig roll"


Militärflyget

En viktig del i den samhällsfunktion Jönköping Airport utgör är att vara tillgängliga när Försvarsmakten kallar. Filmen som ni kan se på Youtube-länken nedan visar när Göta ingenjörregemente genomförde en så kallad rotation på flygplatsenhösten 2020. Andra exempel på när flygplatsen nyttjas av Försvarsmakten är vid tex tankning av försvarets helikoptrar samt diverse övningsverksamhet.

Jönköping Airport fyller en betydelsefull funktion när Svenska förband bidrar till att skapa fred och säkerhet såväl nationellt som internationellt.

Michael Ginér, Chef Göta ingenjörregemente:

”För oss är det jätteviktigt att ha den här lokala och regionala anknytningen till en flygplats med kapacitet att kunna ta emot den här typen av flygplan som vi använder.”