Gå till innehåll
Drönarbild över nyasfalterad Taxibana B uppe i norr ovanifrån

Vad är en flygplats?

En flygplats är en komplex och spännande arbetsplats som möjliggör resor, möten och affärer. Men vilka roller har en flygplats? Hur är den uppbyggd? Hur många finns det i Sverige? Det är bara några av frågorna.

Svenska Regionala Flygplatser (SRF), som är en förening av de icke–statliga flygplatserna i landet, beskriver en del av detta på sin hemsida flygplatser.se