Gå till innehåll

Flyga drönare i närheten av Jönköping

Flyger du drönare? Då behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är ok att flyga. Här finns allt du behöver veta innan du ger dig ut för att flyga. Ha en säker flygtur!


Nya drönarregler gäller från och med den 1 januari 2021

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller nu nya regler för drönare från och med den 1 januari 2021. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller inte drönare som flyger inomhus.

De nya reglerna ligger relativt nära de tidigare reglerna, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken, utom när det flyger över ett hinder.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Digital guide

Transportstyrelsen har tagit fram en digital guide som du kan gå för att på ett enkelt sätt få reda på dig vad som gäller för just dig och din drönare.

Starta guiden


Nu kan du registrera dig och ta drönarkort!

Nu kan du registrera dig som operatör och ta ditt drönarkort digitalt via Transportstyrelsens Drönarsida. Men för att göra övergången till de nya reglerna lite lättare för dig som flyger drönare fortsätter därför de tidigare svenska reglerna för drönarflygning att gälla ändra fram till den 10 januari.

Observera - när du loggar in anger du om du är privatperson eller firmatecknare för en organisation. Tjänsten Ta drönarkort är bara tillgänglig om du är inloggad som privatperson. Ett drönarkort är personligt och proven kan inte utföras av en organisation.

Gå till Drönarsidan


Läs mer om de nya reglerna för drönare på Transportstyrelsens webbplats


Guide för lokal tillämpning av regler för flygning av drönare i och omkring Jönköping:

Ansökan om tillstånd görs via mail, eller vid kort varsel via telefon till flygtrafikledningen på Jönköping Airport.
E-mail: ats.jonkoping@acr-sweden.se
Tel: +46 (0)36 - 31 12 20
Detta gäller även för området kring helikopterflygplatsen på Ryhov.
Inför helger (lör-/sön-/helgdagar) görs ansökan via mail, mån-tors 07.30-16.00, fre 07.30-14.00 (gäller även dag före röd dag)
Tillstånd från flygtrafikledningen i Jönköping, då sådant krävs, lämnas alltid via telefon.

Ansökan via mail ska innehålla:

  • Område (gatuadress eller geografiska koordinater)
  • Tid
  • Kontakttelefon
  • Mailadress (om annan än avsändare)

- Inom 5 km från flygplatsen/inom 1 km från Ryhov sjukhus, ska du ha tillstånd av ATS Jönköping, oavsett vilken drönare du använder.

- Inom kontrollzon (CTR), men utanför 5 km från flygplats/1 km från Ryhov, får du flyga utan tillstånd upp till 50m om drönaren väger max 7 kg och har en hastighet på max 90km/h. Mellan 50m-120m inom kontrollzon behöver du tillstånd av ATS Jönköping.

- Om drönaren väger över 25 kg eller du vill flyga över 120m krävs alltid tillstånd från Transportstyrelsen.

Karta över luftrummet över ESGJ
Karta över luftrummet över ESGJ

Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till flygtrafikledningen via telefon
+46 (0)36 -31 12 20 eller skicka ett mail till ats.jonkoping@acr-sweden.se


Den som flyger drönaren är en fjärrpilot

Den som flyger drönaren är en så kallad fjärrpilot. Beroende på hur drönaren ska flygas och användas kommer den att delas in i en av följande tre kategorier:

Öppen
I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg.

För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det.

Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.

A1, där flygningar i närheten av människor får förekomma i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare.
A2, där flygningar måste ske minst 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare. Avståndet kan minskas till 5 meter i låghastighetsläge och efter utvärdering av situationen.
A3, där flygningar ska utföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden och gäller samtliga klasser (C1-C4) av drönare.

Certifierad
Flygningar med hög risk för utomstående kräver både certifiering och registrering av själva drönaren. Exempel på sådana flygningar är transporter av personer eller flygningar över folksamlingar.

Flygningar i den certifierade kategorin kräver ett tillstånd från Transportstyrelsen.
Mer information om kategori certifierad på Transportstyrelsens webbplats

Specifik
Alla flygningar som överskrider begränsningarna i den öppna kategorin innebär en större risk för utomstående, vilket kräver tillstånd och ska genomföras antingen i den specifika kategorin eller certifierade kategorin.

Mer information om kategori specifik på Transportstyrelsens webbplats


All information om drönare finner du på Transportstyrelsens webbplats


Senast uppdaterad: 2021-03-24