Gå till innehåll

Webbplatsens tillgänglighet

Jönköping Airport AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur jonkopingairport.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från jonkopingairport.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera till oss. Svarstiden är normalt 48h.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, fyll i rapport så att vi får veta att problemet finns. I formuläret välj avdelning: "Webbplatsens tillgängligt".

kontakta oss

välj avdelning

kontakt

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Här finns genomgången av tillgänglighet att ladda ner: Checklista tillgänglighetsredogörelse (öppnas i PDF)

Bristande förenlighet med lagkraven
Vi har testat uppläsning av webbsidan men kan inte garantera att den läses likadant i alla hjälpverktyg.
Bildinformation och bildbeskrivningar uppdateras retroaktivt och uppskattas vara klart vid slutet av 2020.
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem vid uppkommande revisioner av webbplatsen. Dessa sker fortgående.

Oskäligt betungande anpassning
Jönköping Airport AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Tredjepartsinnehåll har vi inte kunnat anpassa tillgängligheten för men har sett till att detta inte stör sådant som uppläsning.

Innehåll som inte omfattas av lagen
Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Tredjepartsinnehåll för aktuella avgångar. Vänligen kontakta oss för aktuella avgångar.

Hur vi testat webbplatsen
Vår leverantör har gjort en oberoende granskning av jonkopingairport.se

Senaste bedömningen gjordes den 28:e augusti 2020 och är godkänd av Marknads- och informationsansvarig Henrik Älverdal.
Läs mer om digital tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Webbplatsen publicerades ursprungligen 2018.
Redogörelsen uppdaterades senast den 7 september 2020.