Skip to content

Film från utbyggnadsprojektet

2019 - Utvecklingens år

Vi har under 2018 utvecklat vårt varumärke, skapat en ny modern grafisk profil – allt med syfte att bli tydligare i vad vi står för och vad vi kan erbjuda när det gäller flyg i olika former. Vår satsning på miljö och hållbarhet är ett arbete som har pågått under några år och även här kommer flera spännande projekt under de kommande åren. Under hösten 2018 installerades bl.a. solcellspaneler på hela vårt terminaltak.
Kommande år innebär en hel del byggprojekt då vi bygger ut vårt bansystem för att kunna hantera både större fraktflyg och större charterflyg. Ett annat stort utvecklingsprojekt är vårt nya driftområde med bl.a. ny bränsledepå, som ska vara klart under 2020.

Läs mer här om utbyggnadsprojektet

Se filmen nedan om projketet!