Gå till innehåll
Bokstäver som bilder ordet Equality som på svenska betyder Jämställdhet

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet

I vårt arbete med att få en jämställd arbetsplats för såväl anställda som våra kunder har vi tagit fram en handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Denna plan är ett resultat av Jönköping kommuns övergripande Jämställdhetsplan som bygger på arbetet med Agenda 2030.
Jämställdhetsplanen innehåller tre delar, strategi, verksamhetsperspektiv samt arbetsgivarperspektiv.
Handlingsplanen som finns framtagen tar hand om alla dessa delar. Varje del är i sin tur uppdelad på mindre fokusområden med en egen åtgärdsplan som är tidsatt med en ansvarig person.

Jönköping Airport AB har en utsedd Jämställdhets- och integrationssamordnare som sitter i ledningen.

Förutom denna handlingsplan för jämställdhetsarbetet så pågår även ett arbete för ökad integration och mångfald. Detta enligt beslut i Kommunfullmäktige samt i ägardirektiven till de kommunala bolagen.

Mångfald

Våra mål i integrationsarbetet utgår från Agenda 2030 och är följande:

  • Jönköping Airport AB strävar i första hand efter öka andelen anställda medarbetare med utländsk bakgrund under 2021.

  • Jönköping Airport AB ambition är att vi så småningom ska ha samma andel anställda med utländsk bakgrund som kommunens andel av invånare med utländsk bakgrund.

För mer information kontakta ansvarig jämställdhetssamordnare Anders Hallin.
Tel: +46 (0)36 - 31 12 18
E-post: anders.hallin@jkgairport.se